Waarom is mijn elektriciteitsverbruik zo hoog?

In EnergieID berekenen we je elektriciteitsverbruik volgens deze eenvoudige formule:

Totaal verbruik = Afname van het net + Eigen productie – Injectie op het net

Als je zonnepanelen of een WKK hebt, dan komt je elektriciteitsverbruik wellicht niet overeen met de cijfers op je factuur of op de portaalsite van de netbeheerder. Die meten immers alleen de netto-netafname. 

Om je verbruik op te volgen en om je besparing te kwantificeren, houden we in EnergieID ook rekening met je zelfverbruik, dit is het deel van de lokaal geproduceerde stroom dat je zelf verbruikt. 

Ook om je elektriciteitsverbruik te vergelijken met soortgelijke profielen, is het belangrijk rekening te houden met alle gerelateerde energiestromen in je woning of gebouw.


 Je verbruik en besparing opvolgen

 Je verbruik vergelijken met anderen