Teams gebruiken

☑ EnergieID voor organisaties

Met Teams organiseer je de dossiers binnen je groep in kleinere subgroepen of logische lijsten. Voor lokale overheden kan dit betekenen dat elk team een specifieke wijk vertegenwoordigt, terwijl voor bedrijven teams kunnen worden gebruikt om afdelingen of projecten te onderscheiden.

Teams kunnen zo gebruikt worden om de rapportage en communicatie binnen de groep te stroomlijnen. Je kan teams gebruiken als filters bij het genereren van rapporten, voor de selectie van het doelpubliek voor berichten of voor het organiseren van toegang tot een beperkte set dossiers.

Een team aanmaken

  • Ga naar de groep en klik op Teams in het linker menu
  • Klik op Nieuw team
  • Geef het nieuwe team een naam en optioneel een afbeelding
  • Klik op Bewaren

Bij het aanmaken van een team kan je aangeven of het enkel voor intern gebruik is. Hierdoor kunnen beheerders teams creëren die alleen zichtbaar zijn voor interne medewerkers. Publieke teams kunnen gebruikt worden om gebruikers te laten kiezen tot welk(e) team(s) ze willen behoren bij het toetreden tot de groep.

Team instellingen beheren

Je kan aangeven of een dossier in jouw groep deel mag uitmaken van slechts één team of dat het in meerdere teams kan worden opgenomen.

Dossiers toewijzen aan of schrappen uit een team

  • Ga naar je groep en klik op Dossiers in het linker menu.
  • Zoek het dossier dat je aan een team wenst toe te voegen of uit een team wenst te schrappen.
  • Klik op het dossier om het popup menu te openen.
  • Klik op Teams aanpassen.
  • Pas de team selectie voor dat dossier aan. Afhankelijk van bovenstaande instelling zal je één of meerdere teams kunnen selecteren.
  • Klik op Bewaren.