Energieverbruik

Deze uitgebreide rapportage geeft een totaalbeeld van je energieverbruik en de gerealiseerde besparing als gevolg van gedragsveranderingen en verbeterde efficiëntie.

In hoofdlijnen geeft deze rapportage je op vier niveaus inzicht:

 • Evolutie van je verbruik + verificatie
  Hoeveel elektriciteit, gas, warmte, stookolie of biomassa heb je verbruikt? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het voorgaande jaar?
 • Energiebalans
  Een overzicht van de geleverde, geproduceerde en geëxporteerde energie. Welke energievector (elektriciteit, aardgas, stookolie, ...) heeft het grootste aandeel in je totaal verbruik, en biedt dus ook het grootste besparingspotentieel?
 • Verbruik per persoon (benchmark)
  Hoeveel bedraagt het verbruik per persoon en is dat veel of weinig in vergelijking met anderen?
 • Verbruik per energiestroom
  Hoe verhouden de verschillende energiestromen zich tegenover het totaal?

Je verbruik en besparing opvolgen

Aan de hand van een eenvoudige grafiek kan je zowel je verbruik als je eventuele besparing opvolgen.

Wat heb je nodig?

 1. Recente meetgegevens, één meterstand per maand volstaat.
 2. Historische meetgegevens, bij voorkeur 12 maanden voorafgaand de rapportageperiode. Tip: je kan je oude meterstanden terugvinden op de jaarafrekening van je energieleverancier.

Indien je niet over voldoende historische meetgegevens beschikt, dan kan jouw besparing helaas niet berekend worden. Maar geen nood, door regelmatig meterstanden in te geven of een automatische databron te koppelen, wordt je dossier verder aangevuld en zal je in de toekomst wel gebruik kunnen maken van onze M&V-diensten.

METING & VERIFICATIE (M&V)

Onze M&V-diensten gaan uit van het International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), een internationale standaard voor het kwantificeren van de gerealiseerde energiebesparingen. Samen met de ISO-52000 normen vormt deze methodiek de basis voor de opvolging van jouw energie-efficiëntie en het rapporteren van de besparingen.

Automatische klimaatcorrectie

Om je besparingen te berekenen, schatten we eerst het verbruik voor een bepaalde maand in. Standaard doen we dit op basis van het verbruik in het vorige kalenderjaar. Dit noemen we je referentieverbruik.

Als er een verband is tussen je referentieverbruik en de weersomstandigheden, bijvoorbeeld met de buitentemperatuur, wordt dit verbruik automatisch gecorrigeerd. Zo kunnen we het verbruik in een strenge winter vergelijken met het verbruik in een zachte winter.

Het verschil tussen het geschatte en het werkelijke verbruik toont de afwijking t.o.v het verbruikspatroon van de vorige periode. Als dit verschil negatief is, wijst het op besparingen, en positieve waarden wijzen op een toename van het verbruik.

Je kunt de klimaatcorrectie uitschakelen als je de afwijking t.o.v. het werkelijke referentieverbruik wilt zien. Schakel hiervoor de optie Automatische klimaatcorrectie onderaan de grafiek uit.


Energiebalans

De energiebalans geeft inzicht in de samenstelling van je energieverbruik. Je leert welke energievector het grootste aandeel heeft in je totaal verbruik, en dus ook het grootste besparingspotentieel biedt

Je kan ook de verandering van samenstelling doorheen de tijd raadplegen door de weergave aan te passen. Wil je enkel de samenstelling van je elektrisch verbruik zien, dan kan je in de legende van de grafiek de andere energievectoren afvinken.


Vergelijk je verbruik

Benieuwd hoe je het doet in vergelijking met gelijkaardige profielen?

 Meer over benchmarking

 Wat als ik een EV-laadpunt heb?