Energieverbruik

Deze uitgebreide rapportage geeft een totaalbeeld van je energieverbruik en de gerealiseerde besparing als gevolg van gedragsveranderingen en verbeterde efficiëntie.

In hoofdlijnen geeft deze rapportage je op vier niveaus inzicht:

 • Evolutie van je verbruik + verificatie
  Hoeveel elektriciteit, gas, warmte, stookolie of biomassa heb je verbruikt? En hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het voorgaande jaar?
 • Energiebalans
  Een overzicht van de geleverde, geproduceerde en geëxporteerde energie. Welke energievector (elektriciteit, aardgas, stookolie, ...) heeft het grootste aandeel in je totaal verbruik, en biedt dus ook het grootste besparingspotentieel?
 • Verbruik per persoon (benchmark)
  Hoeveel bedraagt het verbruik per persoon en is dat veel of weinig in vergelijking met anderen?
 • Verbruik per energiestroom
  Hoe verhouden de verschillende energiestromen zich tegenover het totaal?

Je verbruik en besparing opvolgen

Aan de hand van een eenvoudige grafiek kan je zowel je verbruik als je eventuele besparing opvolgen.

Wat heb je nodig?

 1. Recente meetgegevens, één meterstand per maand volstaat.
 2. Historische meetgegevens, bij voorkeur 12 maanden voorafgaand de rapportageperiode. Tip: je kan je oude meterstanden terugvinden op de jaarafrekening van je energieleverancier.

Indien je niet over voldoende historische meetgegevens beschikt, dan kan jouw besparing helaas niet berekend worden. Maar geen nood, door regelmatig meterstanden in te geven of een automatische databron te koppelen, wordt je dossier verder aangevuld en zal je in de toekomst wel gebruik kunnen maken van onze M&V-diensten.

METING & VERIFICATIE (M&V)

Onze M&V-diensten gaan uit van het International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), een internationale standaard voor het kwantificeren van de gerealiseerde energiebesparingen. Samen met de ISO-52000 normen vormt deze methodiek de basis voor de opvolging van jouw energie-efficiëntie en het rapporteren van de besparingen.

Automatische klimaatcorrectie

Om je besparing te berekenen gaan we eerst het verbruik van een bepaalde maand inschatten. Dit doen we standaard op basis van het verbruik in het vorige kalenderjaar. We noemen dit je referentieverbruik.

Indien er een verband bestaat tussen je referentieverbruik en de weersomstandigheden, bijv. met de buitentemperatuur, dan wordt dit verbruik automatisch gecorrigeerd. Op die manier kunnen we het verbruik in een strenge winter en zachte winter eerlijk met elkaar vergelijken.

Het verschil tussen het geschatte en werkelijke verbruik toont de afwijking t.o.v. het verbruikspatroon in de voorgaande periode. Wanneer dit verschil negatief is wijst dit op een besparing en positieve waarden wijzen op een toegenomen verbruik.

Je kan de correctie in functie van weersomstandigheden uitschakelen indien je de afwijking t.o.v. het werkelijke referentieverbruik wil zien. Schakel hiervoor onderaan de grafiek de optie Automatische klimaatcorrectie uit.


Energiebalans

De energiebalans geeft inzicht in de samenstelling van je energieverbruik. Je leert welke energievector het grootste aandeel heeft in je totaal verbruik, en dus ook het grootste besparingspotentieel biedt


Vergelijk je verbruik

Benieuwd hoe je het doet in vergelijking met gelijkaardige profielen?

 Meer over benchmarking

 Wat als ik een EV-laadpunt heb?