Meters instellen en beheren

Om je verbruik en besparing nauwkeurig te berekenen, is het belangrijk om je meters correct te configureren. Elke meter staat voor één tijdreeks en heeft specifieke eigenschappen die bepalen hoe de meetwaarden verwerkt moeten worden.

Algemene eigenschappen van een meter

In EnergieID heeft elke meter een aantal algemene eigenschappen die belangrijk zijn voor het correct interpreteren van de meetwaarden. Hier zijn de drie belangrijkste eigenschappen:

 1. Metriek: De metriek van een meter geeft aan welke gegevensstroom wordt gemeten. Dit kan bijvoorbeeld de afname van elektriciteit, de injectie van elektriciteit, de productie van zonnestroom (PV) of een andere specifieke gegevensstroom zijn.

 2. Eenheid: Eenheid: De eenheid van een meter specificeert de meeteenheid die wordt gebruikt om de metriek te kwantificeren. Voor elektriciteit kan dit kilowattuur (kWh) zijn, voor gas kubieke meter (m³) of kilowattuur (kWh), en voor water liter (L) of kubieke meter (m³).

 3. Type meterstand: Het type meterstand verwijst naar hoe metingen worden geregistreerd, bijvoorbeeld als een oplopende teller zoals bij klassieke analoge meters, een intervalwaarde zoals het dagtotaal, of een momentopname op een specifiek tijdstip.

Kloppen de resultaten in je rapporten niet, controleer dan eerst elk van deze drie eigenschappen.

Een meter niet opnemen in de rapporten

Het is mogelijk dat je bepaalde meters niet wil opnemen in je rapporten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor meters die niet relevant zijn voor je energieverbruiksrapport of wanneer ze dezelfde metingen verrichten als een meter die reeds wordt opgenomen in de rapporten.

Om een meter niet op te nemen in de rapporten, volg je deze stappen:

 • Open je dossier en ga naar Meters.
 • Klik op de naam van je meter en ga naar Eigenschappen.
 • Schakel de optie Opnemen in rapporten uit.
 • Klik op Bewaren.

De verwerkingsperiode van een meter instellen

Wanneer je twee meters hebt met meetwaarden die elkaar deels overlappen, kan het handig zijn om een verwerkingsperiode in te stellen voor een van de meters. Zo voorkom je dubbele tellingen, bijvoorbeeld wanneer je een app-koppeling maakt voor een meter waarvoor je eerder handmatig meterstanden had ingevoerd.

Om de verwerkingsperiode in te stellen, volg je deze stappen:

 • Open je dossier en ga naar Meters.
 • Klik op de naam van je meter en ga naar Eigenschappen.
 • Geef bij Verwerkingsperiode de start- en/of einddatum in.
 • Klik op Bewaren.

Een meter afsluiten

Bevat je dossier een meter die niet langer in gebruik is, of heb je het maximaal aantal meters in je dossier bereikt en kun je geen nieuwe meter meer toevoegen? Dan kan het nuttig zijn om een meter af te sluiten.

De meetgegevens van een afgesloten meter blijven beschikbaar en worden gebruikt in je rapporten en grafieken. Je kunt echter geen nieuwe meetgegevens toevoegen of de instellingen van een afgesloten meter wijzigen.

Volg deze stappen om een meter af te sluiten:

 • Open je dossier en ga naar Meters.
 • Klik op de naam van je meter en ga naar Eigenschappen.
 • Klik onderaan op Meter afsluiten en bevestig je actie.

Een afgesloten meter opnieuw openen

Afgesloten meters worden niet getoond in de lijst van meters maar kunnen wel geraadpleegd worden door onderaan de pagina op Afgesloten meters te klikken. Als dossiereigenaar of -beheerder krijg je de mogelijkheid om een afgesloten meter opnieuw te openen.

Een meter schrappen

Om een meter en alle bijhorende meterstanden te schrappen volg je deze stappen:

 • Open je dossier en ga naar Meters.
 • Klik op de naam van je meter en ga naar Eigenschappen.
 • Klik onderaan op Meter schrappen en bevestig je actie.

Waarom kan ik geen nieuwe meter aanmaken?

Een gratis EnergieID-dossier heeft een limiet van 10 actieve meters. Alleen aan actieve meters kan je nieuwe meetgegevens toevoegen. Afgesloten meters behouden hun meetgegevens en worden nog steeds verwerkt in rapporten, maar je kunt geen nieuwe gegevens toevoegen. Het is mogelijk om afgesloten meters opnieuw te openen, op voorwaarde dat er nog ruimte is binnen de limiet van 10 meters.

Waarom kan ik bepaalde instellingen van mijn meter niet wijzigen?

Meters die zijn aangemaakt door een externe app hebben vaak vooraf gedefinieerde eigenschappen die niet door de gebruiker kunnen worden aangepast. Deze eigenschappen omvatten metriek, eenheid en type meterstand.