Tijdlijn

Met de tijdlijn kan je bijhouden welke investeringen, renovaties, gedragswijzigingen en levensmomenten een invloed hebben op je verbruik. En je kan ook meteen toekomstige maatregelen inplannen.

De nieuwe Tijdlijn-functie

 • Helpt je te begrijpen welke gebeurtenissen er aan de basis liggen van een hoger of lager verbruik.
 • Geeft een duidelijk overzicht van alle maatregelen die je hebt genomen om je verbruik en dus ook je CO2-uitstoot te verlagen.
 • Laat je energiecoach toe om de evolutie van je verbruik beter te kaderen en je hierdoor ook beter te begeleiden.

Gebeurtenissen toevoegen aan je tijdlijn

Het is heel eenvoudig om een gebeurtenis aan de tijdlijn van je dossier toe te voegen:

 • Klik op Tijdlijn in het menu van je dossier om je tijdlijn te openen.
 • Klik bovenaan op Toevoegen.
 • Kies het type gebeurtenis dat je wilt toevoegen.
 • Geef een titel aan je gebeurtenis en kies de datum of periode waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 • Kies één of meerdere categorieën voor je gebeurtenis (enkel van toepassing op investeringen en renovaties).
 • Geef optioneel een beschrijving en investeringsbedrag.

Een gebeurtenis bewerken

 • Klik in de tijdlijn op de gebeurtenis die je wilt bewerken.
 • Breng de gewenste wijzigingen aan.
 • Klik op Bewaren wanneer je klaar bent.

Een gebeurtenis schrappen

 • Klik in de tijdlijn op de gebeurtenis die je wilt schrappen.
 • Klik onderaan op Schrappen.
 • Bevestig dat je de gebeurtenis wilt verwijderen.

Een gebeurtenis als privé markeren

Bij het toevoegen of bewerken van een gebeurtenis op je tijdlijn kun je ervoor kiezen om de gebeurtenis privé te markeren. Hierdoor blijven bepaalde details van de gebeurtenis verborgen voor anderen met toegang tot je dossier, zoals groepsbeheerders.

Belangrijk

Zelfs als je leesmachtigingen aan je dossier deelt en verleent aan een andere gebruiker, blijven de details van je privé gebeurtenissen afgeschermd.


Meer informatie