FTP-import

In EnergieID kun je meterstanden automatisch importeren via FTP (File Transfer Protocol). Volg deze richtlijnen voor een vlotte configuratie en verwerking:

Mapstructuur

Als je meerdere locaties hebt om te monitoren, kun je je gegevens organiseren door onder de FTP root een submap te maken voor elke locatie. Deze stap wordt aanbevolen om een gestructureerde gegevenshiërarchie te behouden.

Naamgeving van de bestanden

Maak per locatie per dag één CSV-bestand aan. Zorg ervoor dat elk bestand voldoet aan deze naamgevingsconventie:

SiteCode_YYYY-MM-DD.csv

  • SiteCode: Gebruik een unieke naam of code voor elke locatie.
  • YYYY-MM-DD: De datum in ISO8601-formaat (bijv. 2023-06-10).

Bijvoorbeeld, voor een locatie genaamd Main Office:

<ftp_root>/MainOffice/MainOffice_2023-06-10.csv

<ftp_root>/MainOffice/MainOffice_2023-06-11.csv

enz.

Kies je CSV-formaat

We ondersteunen twee verschillende formaten: multi-column en single column. De volgende conventies gelden voor beide formaten:

Decimaal: "."

Scheidingsteken: ","

Duizendtallen: geen

Tijdstempel: YYYY-MM-DD hh:mm:ss (in de tijdzone van het gebouw of de locatie)

 

Multi-column CSV

De eerste kolom vertegenwoordigt de Timestamp, gevolgd door één kolom per meter. Om de juiste identificatie te waarborgen, moet de header van elke kolom met meetgegevens overeenkomen met een unieke MeterCode. Tijdens de setup van de integratie in EnergieID, wordt elke MeterCode gekoppeld aan een EnergieID-meter.

Voorbeeld:

Timestamp GAS ELEC
2023-01-01 00:00:00 4361.45 2057.67
2023-01-02 00:00:00 10153.23 3407.34
2023-01-03 00:00:00 15945.01 4757.01

 

Single-column CSV

De eerste kolom vertegenwoordigt de Timestamp, de volgende kolom is de unieke MeterCode, en de laatste kolom is de meetwaarde.

Voorbeeld:

Timestamp MeterCode Value
2023-01-01 00:00:00 GAS 2057.67
2023-01-02 00:00:00 GAS 3407.34
2023-01-01 00:00:00 ELEC 538.01

 

Welke soort waarden ondersteunen we?
Elke meterstand wordt gekarakteriseerd door een tijdstempel en een waarde. De waarde kan op drie manieren worden geïnterpreteerd:
  • cumulatief - De werkelijke waarde van een oplopende teller. De waarde kan alleen worden gereset wanneer de teller de maximale mogelijke waarde bereikt.
  • totaal - De waarde gemeten tijdens een tijdsinterval. De tijdstempel geeft het begin van het tijdsinterval aan. Bijvoorbeeld: 2023-01-01 00:00:00,GAS,45.34 betekent een dagverbruik van 45,34 kWh op 1 januari 2023.
  • delta - De waarde gemeten tijdens een tijdsinterval. De tijdstempel geeft het einde van het tijdsinterval aan. Bijvoorbeeld: 2023-01-02 00:00:00,GAS,45.34 betekent een dagverbruik van 45,34 kWh op 1 januari 2023.
Voor zowel totaal als delta wordt de duur van het tijdsinterval bepaald door de aangrenzende waarden in overweging te nemen.