Mijn oude gegevens zijn verdwenen! Wat is er aan de hand?

Je hebt zojuist een nieuwe meterstand ingegeven, en nu krijg je enkel voor de laatste maand(en) resultaten te zien in de rapporten.

Controleer dan even of je nieuwe meterstand wel correct is. Een foute meterstand kan leiden tot onjuiste berekeningen en daardoor tot een ongewoon hoog maandelijks verbruik. De grafiek lijkt alleen het verbruik van een paar maanden weer te geven, maar in werkelijkheid is het verschil tussen de juiste en onjuiste waarden zo groot dat u alleen de onjuiste waarden op uw scherm ziet.

Hoe komt dat? Het verbruik over een periode wordt berekend aan de hand van twee oplopende meterstanden. Maar een klassieke meter kent ook voorwaartse nuldoorgangen, en bij een terugdraaiende teller komt daar ook een achterwaartse nuldoorgang bij. Uiteraard ondersteunen we bij EnergieID al deze situaties, maar ... een foute meterstand kan ons op het verkeerde been zetten.

Daarom valideren we op de achtergrond ook de meterstanden die je handmatig ingeeft. Indien we een foute meterstand detecteren, dan krijg je hiervan melding in je dossier.


 Een foute meterstand corrigeren