Lidmaatschap van je groep beheren

☑ EnergieID voor organisaties

Als groepsbeheerder heb je de mogelijkheid om te bepalen welke gebruikers deelnameverzoeken mogen indienen en hoe de verzoeken goedgekeurd worden. Wanneer een gebruiker een deelnameverzoek indient, krijgt hij te zien welke rechten de groepsbeheerders op zijn gegevens willen verkrijgen. De beheerders hebben de vrijheid om te kiezen welke specifieke toegangsrechten ze willen aanvragen voor de gegevens van de gebruiker.

 

 Instellingen rond deelnameverzoeken bewerken

 Deelnameverzoeken goedkeuren of afwijzen

 Gebruikers uitgenodigen om deel te nemen

 De gewenste toegangsrechten instellen

 Leden uit de groep verwijderen


Instellingen rond deelnameverzoeken bewerken

 • Ga naar je groep en klik in het linker menu op Instellingen.
 • Scroll naar de sectie over Lidmaatschap en zichtbaarheid.
 • Selecteer de gewenste instelling. Je kan kiezen uit volgende opties:
  • Iedereen kan een deelnameverzoek indienen
   De beheerders van de groep moeten de deelnameverzoeken goedkeuren voordat iemand lid kan worden van de groep.
  • Alleen gebruikers met een gedeelde code kunnen een deelname verzoek indienen
   Als beheerde kan je een geheime code instellen voor je groep die gebruikers nodig hebben om een deelnameverzoek in te dienen. De beheerders van de groep moeten de deelnameverzoeken goedkeuren voordat iemand lid kan worden van de groep.
   Bij het selecteren van deze optie wordt automatisch een geheime code gegenereerd. Je kan ook zelf een code kiezen door rechts op het potlood-icoon te klikken en je eigen code in te geven.
  • Alleen uitgenodigde gebruikers kunnen deelnemen
   Als beheerder kan je een gebruiker uitnodigen om deel te nemen aan je groep. De gebruiker ontvangt een persoonlijke toegangscode met een link om eenvoudig een deelnameverzoek in te dienen. Indien je aan de uitnodiging ook een Premium licentie toewijst, wordt het deelnameverzoek automatisch aanvaard.

Deelnameverzoek goedkeuren of afwijzen

 • Ga naar je groep en klik in het linker menu op Aanvragen.
 • Hierna kun je het volgende doen:
  • Afzonderlijke verzoeken goedkeuren of afwijzen.
  • Een selectie goedkeuren of alles afwijzen.
 • Bij goedkeuring krijg je de mogelijkheid om een EnergieID Premium licentie te kiezen en toe te wijzen.

Gebruikers uitnodigen om deel te nemen

 • Ga naar je groep en klik in het linker menu op Uitnodigingen.
 • Klik op Leden uitnodigen.
 • Geef aan voor welke e-mailadressen je een uitnodiging wilt sturen en welke EnergieID Premium licentie je wilt toekennen. 
 • Kies ervoor of je de uitnodiging door EnergieID wilt laten verzenden. Je kan de gegenereerde toegangscode ook zelf delen met de gewenste gebruikers.

Je kan er ook voor kiezen om een lijst op te laden. Het bestand moet voldoen aan volgende import specificaties:

 • Het dient een .csv, .xls of .xlsx bestand te zijn.
 • De eerste regel bevat de kolomnamen, te starten met Email, gevolgd door ProductCode, AccessCode en Reference.
 • Het e-mailadres en de productcode zijn verplicht, de toegangscode en referentie mogen leeg zijn. Indien geen toegangscode werd meegegeven wordt er automatisch één gegenereerd.
Opgelet

De uitnodigingen zijn uitsluitend bedoeld om gebruikers uit te nodigen om lid te worden van je groep. Groepsbeheerders kunnen worden toegevoegd via het tabblad Beheerders in het linker menu.

De gewenste toegangsrechten instellen

 • Ga naar je groep en klik in het linker menu op Instellingen.
 • Scroll naar Machtigingen en gebruikerstoestemming en klik op Bewerken.
 • Geef aan voor welke toestemming je wenst te vragen aan de leden van de groep. De opties zijn de volgende:
  • Profielgegevens bekijken.
   Deze instelling is verplicht. Onder profielgegevens verstaan we de naam, het e-mailadres, de foto en de voorkeurstaal van de gebruiker.
  • Berichten sturen en antwoorden verzamelen
   Je kan berichten sturen naar je leden en de reactie verzamelen op vragen, links en actieknoppen.
  • Essentiele dossiergegevens bekijken
   Je kan gegevens raadplegen die relevant zijn om het lidmaatschap te beheren, zoals adres, gebouwkenmerken en aanwezige installaties, zonder inzage te hebben in de dossiers en meetgegevens van je leden.
  • Dossiers bekijken
   Ja kan de volledige inhoud van de dossiers in je groep bekijken, maar je kan geen meters of gebeurtenissen toevoegen of gegevens wijzigen.
  • Dossiers bekijken en wijzigen
   Je kan de volledige inhoud van de dossiers in je groep bekijken en wijzigen.
 • Klik op Bewaren
Opgelet

Als je de instellingen wijzigt wanneer er reeds leden in de groep zitten, kan je aangeven of je de huidige leden in je groep wilt vragen om de nieuwe toegangsrechten goed te keuren. De huidige leden ontvangen dan een bericht met de vraag om de aangepaste toestemmingsaanvraag goed te keuren. Indien je het niet vraagt of ze accepteren de nieuwe toestemmingsaanvraag niet, dan blijft de vorige gelden.

Leden uit de groep verwijderen

 • Ga naar je groep en klik in het linker menu op Dossiers.
 • Zoek het dossier dat je uit de groep wenst te verwijderen.
 • Klik op het gewenste dossier en klik onderaan in de pop-up op Verwijderen uit groep.