Meterstanden importeren

Je kan je meterstanden als CSV- of Excel-bestand importeren in EnergieID.

  • Open je dossier en ga naar Meters.
  • Klik rechtsboven de lijst op het pictogram met drie punten en kies onder Meterstanden de optie Importeren.
  • Sleep je bestand naar de kader, of klik op selecteer een bestand op je computer.
  • Je bestand wordt nu gevalideerd. Indien er fouten gedetecteerd worden, verschijnen ze op het scherm.
  • Selecteer de meters waarvoor je gegevens wenst te importeren.
  • Klik op Importeren.

Importspecificaties

Om correct te kunnen importeren, moet je bestand aan volgende specificaties voldoen:

  • De eerste rij bevat de kolomnamen, te starten met Timestamp en gevolgd door de namen van de meters.
  • Deze namen moeten overeenkomen met de namen van de meters onder je dossier (hoofdlettergevoelig). Indien bij de import geen overeenkomstige meter wordt gevonden, dan krijg je de optie om de meter aan te maken.
  • De overige rijen bevatten de meterstanden. Noteer in de eerste kolom de datum en optioneel de tijd. Bijvoorbeeld: 15/03/2016 of 15/03/2016 13:45. Er is maar 1 meetpunt per meter per dag mogelijk.
  • Als je een CSV-bestand gebruikt, moet de CSV-separator een puntkomma of komma zijn.

Voorbeeld:

Timestamp;Aardgas;Elektriciteit;Water
6/12/2018 20:02;76087;26407;1752
15/01/2019 22:39;76597;26553;1764
25/02/2020 14:00;77114;26710;1778