Meer woningen of gebouwen toevoegen

In EnergieID kan je meerdere dossiers toevoegen aan je account.

Een dossier toevoegen

 • Klik op en vervolgens op Nieuw dossier toevoegen.
 • Kies het type dossier dat je wenst aan te maken.
 • Geef het nieuwe dossier een naam en geef basisinformatie zoals plaats, grootte van het gezin, enz.
 • Klik op Aanmaken om het dossier toe te voegen.
VOOR ORGANISATIES

Je kan als organisatie ook je eigen EnergieID-groep aanmaken. Zo krijgt je inzicht in het verbruik van al je gebouwen, en kunnen jouw groepsleden actief meewerken aan energie- en waterbesparing, afvalvermindering, ...

Een dossier afsluiten

Je kunt een dossier afsluiten als je het niet langer gebruikt of als je het maximale aantal gratis dossiers onder je account hebt bereikt. Een afgesloten dossier ontvangt geen automatische updates meer en is niet langer toegankelijk.

Volg deze stappen om een dossier af te sluiten:

 • Klik op Dossiers in het keuzemenu onder je profielpictogram.
 • Klik op het drie-puntenpictogram achter de naam van het dossier dat je wenst af te sluiten, en kies Dossier afsluiten....
 • Bevestig je actie.

Een afgesloten dossier opnieuw openen

Afgesloten dossiers worden niet getoond in de lijst van dossiers en zijn niet langer toegankelijk. Je hebt echter wel de mogelijkheid om een afgesloten dossier opnieuw te openen, op voorwaarde dat er nog ruimte is binnen de limiet van twee gratis dossiers.

Volg deze stappen om een dossier opnieuw te openen:

 • Klik op Dossiers in het keuzemenu onder je profielpictogram.
 • Klik onderaan de pagina op Afgesloten dossiers.
 • Klik op het drie-puntenpictogram achter de naam van het dossier dat je opnieuw wenst te openen, en kies Opnieuw openen....

Een dossier schrappen

Om een dossier en alle bijhorende gegevens te schrappen volg je deze stappen:

 • Klik op Dossiers in het keuzemenu onder je profielpictogram.
 • Klik op het drie-puntenpictogram achter de naam van het dossier dat je wenst te schrappen, en kies Dossier schrappen....
 • Bevestig je actie.

Waarom kan ik geen nieuw dossier aanmaken?

Elk EnergieID-account heeft een limiet van twee gratis dossiers. Als je dit aantal hebt bereikt en een extra dossier wilt toevoegen, dien je eerst een licentie toe te wijzen aan een bestaand dossier. Als je een dossier niet meer actief gebruikt, kun je dit afsluiten om ruimte te maken voor een nieuw dossier.