NUDGE

Het Europese project NUDGE onderzoekt hoe gedragsinterventies ingezet kunnen worden om energie-efficiënt gedrag te stimuleren. Dit project moet beleidsvorming informeren en wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020 programma.

Ben jij een deelnemer van dit project? Dan kan je met behulp van de NUDGE-integratie je gegevens doorsturen naar het centrale NUDGE platform. Met uitzondering van je EnergieID-dossiernummer worden er geen persoonsgebonden gegevens gedeeld.

Deze integratie zal dagelijks volgende gegevens doorsturen naar NUDGE:

  • Afname en injectie elektriciteit (met detailniveau dag en kwartier)
  • Afname gas (met detailniveau dag en uur)
  • Opbrengst zonnepanelen (met detailniveau dag en kwartier/uur)

Hoe krijg ik mijn activatiecode?

In Vlaanderen wordt dit project ondersteund door SPRING-STOF. Zij werken een lessenreeks uit rond nudging en energie, en zullen de impact meten van verhoogde kennis bij ouders en kinderen. Als geregistreerde deelnemer van dit project ontvang je van SPRING-STOF een activatiecode.

EnergieID toestemming geven om je meetgegevens door te sturen

  1. Ga naar de NUDGE integratie en klik op Activeren.
  2. Selecteer het dossier waarvoor je gegevens wenst door te sturen en geef vervolgens je Activatiecode.
  3. Kies als laatste stap de meetpunten waarvoor je gegevens wenst door te sturen. Om een volledig en juist beeld van je verbruik te krijgen, dien je alle hoofdenergiestromen in je woning of gebouw te selecteren. Let wel, je kan enkel meetpunten met dagresolutie (of hoger) selecteren.

INFO

Bij de eerste synchronisatie worden alle historische meetgegevens doorgestuurd. Nadien enkel de nieuwe of aangepaste meetwaarden.